למה להצטרף?

ליווי משפטי
ליווי עסקי
אפשרות לתמיכה כספית ממשרד התרבות
סבסוד ביטוחים
ניהול קשרי ממשל ומערך תמיכות ממשלתיות
ניהול כסםי עם מערך ניהול חשבונות ורו״ח
קבלת עדכונים וקולות קוראים
מחירים מיוחדים לסטודיואים והשכרות אולם
סבסוד קמפיין קידום בפייסבוק
סבסוד שירותי יחסי ציבור ופרסום
סבסוד 20 שעות סטודיו חודשיות
להיות חלק מקהילת יוצרי מחול ותנועה

תנאי הצטרפות

יוצרים כוריאוגרפים מוזמנים להגיש מועמדותם להצטרף כחברים בעמותה. תנאי ההצטרפות לעמותה נועדו להבטיח שהכוריאוגרפים החדשים יהיו כאלו שהתנסו בהפקה ובשיווק באופן עצמאי ועברו כברת דרך כיוצרים עצמאיים. עמידה בתנאים, דהיינו, ניסיון מקצועי ואיכות אמנותית, מהווה מכנה משותף בסיסי לחברי העמותה.

יוצרים כוריאוגרפים מוזמנים להגיש מועמדותם להצטרף כחברים בעמותה. תנאי ההצטרפות לעמותה נועדו להבטיח שהכוריאוגרפים החדשים יהיו כאלו שהתנסו בהפקה ובשיווק באופן עצמאי ועברו כברת דרך כיוצרים עצמאיים. עמידה בתנאים, דהיינו, ניסיון מקצועי ואיכות אמנותית, מהווה מכנה משותף בסיסי לחברי העמותה.

רשאי להצטרף יוצר עצמאי בתחום המחול האמנותי אשר הפיק ויצר לפחות ארבע יצירות מחול שונות בשש השנים הקודמות לשנת הבקשה להצטרפות.

על היצירות לעמוד בתנאים הבאים:

לפחות שתיים מן היצירות הינן יצירות עצמאיות אשר היוצר היה הכוריאוגרף הבלעדי שלהן.

הרקדנים ביצירה הינם רקדנים מקצועיים אשר גילם מעל 18 ,הם בעלי רקע במחול מקצועי והתנסו במופעים על במה מקצועית. לא יחשבו בתוך זה רקדנים חובבים שהתנסו על במות אבל משתלמים בתחום המחול על בסיס חוגים או סדנאות חד פעמיות. אלא אם כן, הפרויקט עצמו עוסק וחוקר באופן מקצועי עבודה עם חובבים וזוהי שפתו המקצועית והאומנותית.

משך יצירה אחת לפחות (מתוך הארבע) יהיה מעל 15 דקות. מתוך ארבע העבודות, שתי יצירות יכולות להיות יצירות סולו והשתיים האחרות, בהשתתפות מספר רקדנים גדול יותר.

היוצר יידרש להוכיח כי כל הפקה מארבעת ההפקות הועלתה לפחות שלוש פעמים (לכל הפקה) על במות שונות. ההופעות הנספרות בכלל זה יהיו רק הופעות אותן היוצר קיים לקהל הרחב, קהל רוכש כרטיסים או הופעות שנקנו על ידי אחת הבמות הקיימות בארץ ושווקו לקהל רחב. היוצר יידרש לפרט את תאריכי המופעים והבמות בהם הופיע עם כל הפקה.

יוצר אשר פעל בחו“ל או העלה את אחת ההפקות בחו“ל, יידרש לספק מידע נרחב לגבי הבמות בהן הופיע או לגבי הפסטיבלים במסגרתם נוצרה ההפקה.

ניתן להחשיב יצירה אחת שהוזמנה על ידי גוף/תיאטרון/להקה ואשר במסגרתם שולם ליוצר שכר עבודה בלבד ולא הוא היה היזם/מפיק שלהן. בסעיף זה הכוונה איננה לפסטיבלים ומסגרות תומכות בתחום המחול אשר בהם השתתף היוצר והעלה יצירה שלאחר מכן הייתה ברשותו להרצה, אלא לצורך הדוגמא, ליוצר אשר הוזמן ליצור כוריאוגרפיה לתיאטרון ושולם רק בגין הכוריאוגרפיה.

יוצר אשר פעל או פועל באמצעות עמותה/גוף מבוסס אחר לא יוכל להצטרף לעמותה כל עוד הוא פעיל או נתמך בדרך ישירה או עקיפה באמצעות העמותה האחרת.

היוצר יתבקש להגיש תקציב פעילות אשר יוכיח עבודה שלו כיוצר עצמאי.

יוצר אשר לא עמד רק באחד מהקריטריונים הנ“ל יוכל להגיש בקשה חריגה להצטרפות ובקשתו תבחן ע“י ועדת היוצרים המכהנת.

איך מצטרפים?

יש להגיש את המסמכים הבאים:

  • קורות חיים הכוללים פרטי התקשרות וניסיון מקצועי בתחום
  • חומר מפורט על ארבע היצירות
  • טבלה המפרטת את הפרטים הבאים לפי שמות הטורים שלהלן מימין לשמאל: שם ההפקה, הפרויקט במסגרתו ההפקה נוצרה, תאריכי ההופעות לאותה הפקה, הבמות עליהן הופיע היוצר עם אותה הפקה
  • חומר ויזואלי הכולל: פלאיירים, DVD של יצירה שהיוצר מריץ בתקופת ההגשה או בשנה שקדמה לה וכל חומר פרסומי אחר שיכול לתת אינפורמציה נוספת לגבי היצירות והיוצר.
  • קורות חיים מקוצרים של כל הרקדנים שהשתתפו בשלושת ההפקות האחרונות.
  • פירוט תקציב פעילות של השנה האחרונה בה היוצר פעל, נא לפרט סעיפי הכנסה וסעיפי הוצאה. לתשומת לבכם: אנו מבקשים להגיש תקציב במטרה לבחון את פעילותו של היוצר ולהתרשם מהיותו יוצר עצמאי.
  • ביקורות מהעיתונות בארץ ובחו“ל.
  • מכתבי המלצה.

החלטות הועדה ודמי חבר

מרכיבי דמי החברות בעמותה:
500 ₪ דמי חבר
+ תקורה על הכנסות

יודגש כי העמותה איננה משמשת משווקת או אמרגן אישי של היוצרים אלא מבצעת פעולות רוחביות במטרה לסייע ליוצרים בפעילותם.

העמותה אינה מתחייבת לקבל יוצרים בכל שנה. קבלת יוצרים נתונה להחלטה של הועד המנהל בשיתוף מנכ”ל העמותה בכל שנה בהתאם לתקציב העומד לרשות העמותה וליעדים השנתיים.